Конкурс по STEMB проект на Търговската гимназия

Екипът, реализиращ проект “STEMB – STEM + Business” на училището, обявява конкурс по документи за подбор на трима ученици от X и XI клас, които в срок до 13.07.2021 г. да създадат куиз с чатбот на тема „Свищов – градът на 100-те първи неща“.  Готовата игра ще може да се използва в различни училищни инициативи в бъдеще.

Подбраните кандидати ще получат и еднократна стипендия в размер от 150 лв. за извършената работа.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

  1. Мотивационно писмо.
  2. Списък на ключови предимства, участия и класирания на кандидата в различни конкурси и състезания за текущата година.

Документите се подават в електронен вид на адрес:  skilly.pdtg@gmail.com в срок до 02.07.2021 г. включително.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

  1. Добре обосновано мотивационно писмо – 10 т.;
  2. Участия в състезания – за всяко международно – 3т., национално и регионално – 2т., училищно – 1т.;
  3. Класиране в състезания до трето място включително – за всяко международно – 3т., национално и регионално – 2т., училищно – 1т.

Учениците ще бъдат класирани в намаляващ ред според събрания бал. Екипът ще работи под ръководството на  г-жа Т. Спасова и г-жа Д. Илиева-Атанасова.