Артистичен и музикален конкурс "Моите права, моят глас"

Уважаеми ученици на Търговската гимназия,

ЕС и Съветът на Европа инициират артистичен и музикален конкурс "Моите права, моят глас", целящ да увеличи осведомеността на децата за техните права чрез творчески проекти. 

Очаква се кампанията да подобри разбирането на децата за техните права и механизмите на защита, които предоставя европейското законодателство, включително наскоро приетите правни документи в тази област, а именно Стратегия на ЕС за правата на детето, Стратегия на СЕ за правата на дететео, Конвенция на ООН за правата на детето, Планът за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията 2020-2024.

Кампанията е насочена към ученици на възраст между 10 и 17 години. Те могат да участват индивидуално или в група. За целта кандидатите трябва да изпратят кратко видео (до 2,20 мин) със свое творческо изпълнение (музикално или театрално произведение, рисунка и т.н.), в което излагат своето разбиране за определено право на детето, съгласно документите на ЕС, СЕ и ООН. Като примери организаторите посочват:

  • стойностно участие на децата в обществото;
  • социално-икономическо включване и равен достъп до здравеопазване;
  • борба с всички форми на насилие над деца;
  • правосъдие, адаптирано към децата;
  • защита на децата в интернет пространството.

Проектите ще бъдат оценявани от жури, което ще подбере 30 от най-добрите на базата на три критерия: съответствие с темата; оригиналност, артистичност на представянето; географски и възрастов баланс. Отличените проекти ще бъдат публикувани на интернет страниците и в социалните мрежи на делегацията на ЕС и на СЕ. Предвидени са и награди, които ще бъдат връчени на победителите на специална церемония в Страсбург през ноември 2021 година, ако епидемиологичната обстановка позволява, като транспортните разходи се поемат от организаторите.

Конкурсните работи се изпращат в срок до 15 октомври 2021 г.

При проявен интерес се обърнете към координатора на УС в ПДТГ "Д. Хадживасилев"  Теодора Спасова.