Обучение от разстояние в платформа Microsoft Teams по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

На 12.08.2021 г. в ПДТГ "Д. Хадживасилев" се проведе обучение на образователен медиатор по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ - Александър Шабов за работа от разстояние в платформа Microsoft Teams и имаше за цел да запознае медиатора подробно с функционалностите на платформата. Обучението бе проведено от Цветелин Борисов - учител в Търговската гимназия по предмети от направление "Приложна информатика".