Настаняване в общежитие

НА  ВНИМАНИЕТО  НА  ВСИЧКИ  УЧЕНИЦИ  ОТ  ТЪРГОВСКАТА  ГИМНАЗИЯ, ПОДАЛИ  ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА  НАСТАНЯВАНЕ  В  ОБЩЕЖИТИЕ!

 

Уважаеми ученици,

От 14.09.2021 г. е възможно настаняването ви в общежитието на СА "Д. А. Ценов" - Свищов,  Блок 1.

Повече информация можете да получите от класните ръководители.