STEM центърът на Търговската гимназия стимулира активността на учениците

Практиката вече доказва теорията, че STEM центровете стимулират творческата активност на учениците. Различната работна обстановка, съвременното оборудване, наличните високотехнологични средства са фактори, които обуславят високия интерес и желание за работа. Факт е, че ученици, които не са имали сериозен афинитет към информационните технологии, сега заявяват, че часовете в Центъра са им станали любими, което носи радост и удовлетворение на екипа, реализирал проекта по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.