Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие

През учебната 2020/2021 г. Районен съд – Свищов, реализира образователна програма на тема: „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, с ученици от Х клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“. Поради обявеното извънредно положение във връзка с COVID-19, образователната програма бе осъществена дистанционно, под формата на лекционен курс с разработени от съдии от Районен съд – Свищов, електронни презентации. В инициативата се включиха съдиите: Пенка Йорданова – председател на Районен съд – Свищов, разработила презентациите: „Представяне на професията съдия. Разделение на властите. Висш съдебен съвет“, и „Хулиганство. Детско насилие.“; съдия Теодора Стоянова представи темата: „Домашно насилие над малолетни и непълнолетни и мерки за защита на правата на жертвите“; съдия Стела Бъчварова разработи презентацията: „Как да защитим правата си чрез съдебните институции. Видове съдебни услуги. Достъп до правосъдие. Как да се предпазим да не станем жертва на престъпление. Детско правосъдие. Непълнолетните лица и правосъдието – жертви и извършители на престъпление“. На участниците в Образователната програма бяха издадени Удостоверения по образец и раздадени Конституции на РБългария.