Разходи се, раздвижи се

През втория срок на учебната 2020/2021 година Търговската гимназия кандидатства за участие в конкурс „Посланици на здравето“, обявен съвместно от Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата и Министерство на околната среда и водите.  

Дейностите по проектното предложение имаха за цел да предизвикат активността и изобретателността на учениците да практикуват различни спортни дейности в домашни условия, както и разходки в природата със семейството. При подобряване на епидемиологичната обстановка в страната, да предизвикат себе си и в спортните зали, стадиони, физкултурни салони и дори в часовете по физическо възпитание и спорт. Идеята бе учениците да ни демонстрират своите умения в даден спорт или просто да ни покажат своят начин да поддържат физическата си активност в кратко видео или колаж от снимки.

По проекта бяха предвидени и колективни спортни мероприятия, но поради влошената епидемиологична обстановка в страна, тези  дейности не се осъществиха. Вместо тях в Търговската гимназия се проведоха две лекции за здравословното хранене и активния начин на живот. Гост-лектори бяха господата Емил Златев и Станимир Иванов.

Резултатите от различните дейности, осъществени по проект „Разходи се, раздвижи се“ бяха представени  пред новопостъпилите ученици от 8а и 8б клас, като посланието на екипа по проекта към тях е „Включете се и вие, защото движението е здраве!“.