За поредна година Търговската гимназия е част от образователната програма: “Небанковият финансов сектор в България“

През месец октомври 2021 година, в три последователни уебинара се проведе организираната от Комисията по финансов надзор, в партньорство с Министерство на образованието и науката и фондация „Атанас Буров” образователна програма за ученици на тема: „Небанковият финансов сектор в България”. В нейното ХIХ-то издание участваха  тридесет ученици и 12 учители от средните професионални училища с икономически и финансов профил от 26 градове в България. Сред тях бяха и представителите на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ Йоанна Начева Митева – ученичка от ХІІ-б клас, специалност „Бизнес администрация“, завоювала първо място в конкурс за есе, организиран от катедра „Застраховане и социално дело“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, и Диана Илиева-Атанасова, старши учител теоретично обучение.

Основната цел на образователната програма е учениците от средните професионални училища в България да получат ценни знания за финансовия сектор и за управлението на личните финанси. Бяха представени темите: „Осигурителен пазар“, „Застрахователен пазар“,  „Капиталов пазар“ и за първи път – „Защита на потребителите“, „Финтех бизнес модели“ и „Киберсигурност и криптовалути“. Образователната програма премина с презентациите на експерти от КФН и на опитни специалисти, както от частния, така и от публичния сектор. Асоциацията на българските застрахователи представи същността на застраховането, видовете застраховане и застрахователния пазар в България. Учениците се запознаха и с дейността на Комисията за финансов надзор, която регулира небанковия финансов сектор в България.
След лекционната част последва и практически етап, в който участниците виртуално посетиха пенсионноосигурително и застрахователно дружество, инвестиционен посредник и Българската фондова борса, където станаха свидетели как функционира капиталовият пазар, разбраха каква е същността на застраховането и защо е необходимо пенсионното осигуряване.
Програмата завърши с виртуално връчване на удостоверения на участниците.