Търговската гимназия избра своя Ученически училищен омбудсман

На 8.11.2021 г.,  в рамките на часа на класа, се проведе електронно гласуване за избор на Училищен ученически омбудсман на Търговската гимназия. Процедура традиционно се провежда в този период, като цели да се излъчи единайсетокласник, достоен да защитава правата на учениците пред ръководството и учителския колектив, ако те бъдат нарушени с нечие действие или бездействие, съблюдавайки в същото време всички нормативни  разпоредби. Проблеми от такъв сериозен характер не са възниквали в училището през последните години, към заемалите длъжността омбудсмани скоро не са входирани жалби, затова и длъжността придоби по-скоро представителна роля в ученическото самоуправление.

Тазгодишните кандидати Дарина Димитрова и Ева Миланова бяха достойни конкуренти, провели коректна предизборна кампания сред своите съученици. Дарина е отлична ученичка, интелигентна, много старателна и прецизна в детайлите – качества, подходящи за длъжността. Все още е сравнително непозната в училище, тъй като започна обучение в Търговската гимназия едва от тази учебна година и тепърва ще налага своето име и авторитет. Поздравяваме я за смелостта да се включи в надпреварата! Ева също е отлична ученичка, дългогодишен успешен спортист, знаещ как да защитава правата си при нужда.

След проведеното гласуване, вотът се разпредели по следния начин:

Дарина Димитрова - 16 %.

Ева Миланова - 84 %.

Това определи, че  през учебната 2021/22 година Ученически училищен омбудсман на Търговската гимназия ще бъде ЕВА МИЛАНОВА.

Честито, Ева,  и успех в начинанията!