Отчитане на резултати от международна мобилност по проект в Търговската гимназия

На 15.11.2021 г., в платформата Тиймс, се състоя онлайн отчитане на резултатите от проведената през м. септември мобилност на учители от Търговската гимназия по проект  «Съвременни тенденции в дуалното обучение. Образователни практики в Испания» по Програма «Еразъм+»,   Ключова дейност 1: «Училищно образование», КА 101.

На събитието се включиха гостите: доц. д-р Христо Сирашки – директор на Център за професионално обучение; г-жа Татяна Друмева – обучител към ЦПО; г-жа Веска Николова – директор на СПГ «Ал. Константинов»;  г-жа Христина Борисова – ЗДУД на СУ «Н. Катранов»; г-жа Сребрина Лилова – ЗДАСД на СПГ «Ал.  Константинов»; г-жа Румяна Иванова – бивш директор на Търговската гимназия. Присъстваха и всички учители, участвали в мобилността.

Г-жа Лиляна Димитрова, директор на Търговската гимназия, откри събитието, а г-жа Моника Цветанова – координатор по проекта, представи подготвения под формата на презентация отчет. Разбира се, в рамките на няколко слайда не е възможно да се опишат всички впечатления и емоции, изпитани от участниците. Придобитият опит, обаче, е чудесна основа за по-доброто организиране на педагогическата дейност в училището и възможност за прилагане на наученото в учебните часове.

Г-жа Румяна Иванова, през чийто мандат е стартиран проектът, изказа своята радост от успешното му финализиране и надеждата, че дуалното обучение в България ще намира все по-широко разпространение. Доц. д-р Сирашки, директор на Центъра за професионално обучение, осъществил езиковата подготовка на участниците, поздрави колектива на Търговската гимназия с успешния проект и очерта възможностите за продължаващо и в бъдеще сътрудничество между ЦПО и училището. Г-жа Юлия Величкова, ЗДУД на Търговската гимназия, благодари на всички, работили по проекта и пожела това да е само една от многото успешни мобилности на колектива на училището и неговите ученици.

Благодарим на всички, уважили събитието!