Изява на клуб по интереси в Търговската гимназия

За втора поредна година в дискусионен клуб „Гражданин на Европа и света в дигитална среда” на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, с ръководител Здравка Здравкова, бе отбелязан 16 ноември – Международния ден на толерантността. В клуба активно участват 13 ученици от  XII „б” и двама ученици от XI „а” клас.

Според тях проблемите с толерантността, уважението към възгледите на другите и приемането на интересите им несъмнено могат да се нарекат вечни. Международният ден на толерантността е празник на хората, които не са безразлични към проблема с дискриминацията и правят всичко възможно да докажат, че всеки човек има право на щастие.

По този повод клубът подготви презентация, посветена на взаимното уважение и равноценност в обществото и я представи публично в платформата Teams – Office 365.

Безспорно толерантността е качество, което отваря много врати на човек при общуването му с останалите, без значение дали в семейството, сред приятели или пък на работното място.