Грамоти за участие в конкурс за ученици от Търговската гимназия

Във връзка с Ден на отворените врати на Административен съд - Велико Търново, бяха обявени редица инициативи, сред които и конкурс за ученическо есе на тема: "Правото и моралът". Участие в него взеха учениците от Търговската гимназия Александра Павлова от VIII а клас, Айдън Кадиров от X a клас и Дарина Димитрова от XI а клас. Те получиха грамоти за участие и висока оценка за работата си от председателя на АС – В. Търново съдия Чемширов.