Търговската гимназия посрещна Дистрикт Гуверньора на България към Ротари Интернешънъл

В рамките на всяка година, за начало на която се счита 1.07, Дистрикт Гуверньорът на България към Ротари Интернешънъл прави обиколка на всички клубове в страната, за да се запознае лично с членовете, живота и проектите, по които се работи в тях.

Част от програмата на заемащия длъжността г-н Борислав Къдреков бе посещението му в Търговската гимназия. Той бе посрещнат от ръководството на институцията г-жа Лиляна Димитрова – директор и г-жа Юлия Величкова – зам. директор по учебната дейност. Като бивши възпитанички на Търговската гимназия те с гордост разказаха  на госта за столетната история и традициите, които пази училището. Г-н Къдреков разгледа музея на учебното заведение и се разписа в книгата за впечатления.