Темата за здравословното хранене в Търговската гимназия е актуална и на английски език

Във връзка с възложен проект на тема „Балансирано и здравословно хранене за един ден“ в часа по английски език, учениците от 8а клас имаха за задача от своя учител Милена Георгиева сами да измислят или да съставят меню за един ден или за цяла седмица, което да съдържа такива храни, които да отговарят на понятието балансирано или здравословно хранене. Името на проекта е My eatwell plate. Под балансирано хранене се има предвид приема на храни от различните групи хранителни продукти, които да включват белтъчини, въглехидрати, мазнини, витамини, минерални вещества в качествено и количествено съотношение, съответстващо на възрастта, пола и физическото състояние на организма. За изпълнението на задачата учениците изготвиха многообразни менюта под формата на постери, електронни презентации, рисунки или писане на свободен текст на целевия език и др. По този начин имаха възможността да обогатят своите знания в областта на воденето на здравословен начин на живот, да упражнят модалния глагол „should”, с който успешно да дадат съвет на свой приятел, да си припомнят как се броят неброими съществителни в английския език, както и след целенасочено проведено от тях проучване да достигнат до реални решения на проблема със затлъстяването. Това, което беше най-полезно за тях обаче е, че успяха да направят съпоставка на това как би трябвало да се хранят, за да се чувстват здрави, силни и енергични и какво в действителност правят. Важно е да споменем и факта, че въпреки хибридния начин на обучение, всички ученици успяха резултатно да дадат своя принос към занятието било то в присъствена или в онлайн среда.