Спедиторите-логистици на ПДТГ участваха в „Дни на сини кариери“

В началото на месец декември учениците от Х клас, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“, професия „Спедитор-логистик“ на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, и техният учител по логистика – Диана Илиева-Атанасова, участваха в  петото издание на „Дни на сини кариери“. Инициативата се проведе изцяло онлайн и е с организатори: Морски клъстър България, Българска морска камара, Технически университет-Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Колеж по туризъм към Икономически университет-Варна.

В рамките на форума младите хора научиха за синята икономика, за нейния настоящ и бъдещ потенциал, за развитието на традиционните за страната сектори и връзката им с нови технологии като роботика, дигитализация, прилагане принципите на кръговата икономика.  Десетокласниците се запознаха с професиите и изискваното образование на капитан и главен механик на кораб, корабен агент и спедитор в морския транспорт, инженер-проектант и инженер-технолог, проектен мениджър по корабостроене, както и с дейността на други брегови специалисти.  Научиха за необходимите качества, които човек трябва да притежава, за да упражнява „морска“ професия. Особено полезна за учениците беше информацията за възможностите за образование и реализация в областта на сините кариери.

            В заключение споделяме посланието на управителя на „КМ И Д“ ЕООД – Варна - г-н Юри Станков:

            „ ... Бъдете будни. Обръщайте сериозно внимание на образованието си, като същевременно постоянно търсете възможности за практика. Не се притеснявайте да питате Вашите преподаватели и да участвате в събития, организирани съвместно с бизнеса. В момента има глад за добре образовани кадри и само от Вас зависи да намерите най-подходящото за Вас работно място.“