СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ ОТ ФОНДАЦИЯ „АНГЕЛИ ОТ ЛИМ“

Шестима ученици от Търговската гимназия ще бъдат стипендианти на Фондация „Ангели от Лим“ за текущата учебна година. По предложение на училището и с одобрението на Управителния съвет на Фондацията на младите хора ще бъде предоставена сумата от по 30 лв., която ще се изплаща в продължение на 9 месеца.
„Ангели от Лим“ е организация, посветила дейността си на обществото, децата, опазването на тяхното здраве и подпомагането им за справяне с различни екстремни ситуации в живота.
Учениците от Търговската гимназия, останали с един родител поради различни трагични обстоятелства, ще бъдат подкрепени финансово от Фондацията, на която благодарим за щедрия жест!