Отличие за проект на Търговската гимназия

Точно на Коледа излязоха резултатите от националната класация на EDUTECHFLAG: "Търси се SuperSTEM България 2021". В категория учители, като Digital Excellence са отличени: г-жа Юлия Величкова, д-р Теодора Спасова, г-жа Диана Илиева-Атанасова, г-н Цветелин Борисов. 

SUPER STEM учител (DIGITAL EXCELLENCE) е учителят, който насърчава учениците да се интересуват и любопитстват в областта на информационно-комуникационните технологии/програмирането/софтуерните технологии и други активности, свързани с дигиталните ресурси и инструменти в училище.

Наградата е плод на двегодишния труд на екипа от учители, осъществили идеята за STEMB - STEM + Business кабинет в училище. Кабинетът вече е факт и в него учениците са провокирани още по-добре да развиват своя умствен, предприемачески и бизнес  потенциал.

В категория ученици е наградена Александра Павлова от VIII а клас, с проекта й "EGDance". Той ще бъде включен в следващото издание на онлайн книгата "STEM ученически проекти".

Поздравления за всички наградени!