Конкурси във връзка със 137-та годишнина на Търговската гимназия

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ  „ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ“ – СВИЩОВ

 

Във връзка със 137-та годишнина на училището се обявяват следните ученически конкурси:

1. Конкурс за текст на ТЪРЖЕСТВЕНА КЛЕТВА, която да бъде полагана от всички новопостъпили ученици в Търговската гимназия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИДЕИТЕ:

 • обем до 10 реда, 600 знака, 1/3 печатна страница А4;
 • послание и благодарност към училището и делото на Дарителя;
 • текст, лесен за запомняне.

СРОК за предаване: 07.02.2022 г.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ще бъде обявен на празника на училището, на 09.02.2022 г.

НАГРАДАТА е материална и морална – името на автора на тържествената клетва ще бъде вписано в летописната книга на Търговската гимназия.

 

2. Фотоконкурс на тема: „Аз обичам Търговската гимназия!“

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА СНИМКИТЕ:

 • съчетание на цветове и светлина;
 • да съдържат символ, сграда, лого или друг елемент, свързан с ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов;
 • да пресъздават по атрактивен начин връзката на участника и ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов.

СРОК за предаване: 07.02.2022 г.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ще бъде обявен на празника на училището, на 09.02.2022 г.

НАГРАДАТА е материална.

 

3. Конкурс за видеоклип на тема: „Аз обичам Търговската гимназия!“

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ВИДЕОКЛИПОВЕТЕ:

 • оригиналност;
 • да пресъздават по атрактивен начин връзката на участника и ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов;
 • въздействие върху зрителя.

СРОК за предаване: 07.02.2022 г.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ще бъде обявен на празника на училището, на 09.02.2022 г.

НАГРАДАТА е материална.

 

4. Конкурс за създаване на ЕЛЕКТРОННА ВИЗИТКА НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

КРИТЕРИИ за оценяване на проектите:

 • визия - да съдържат символ, сграда, лого или друг елемент, свързан с ПДТГ „Д. Хадживасилев“;
 • наличие на QR код за препращане към сайта на Търговската гимназия (допуска се и в нестандартна форма);
 • оригиналност.

СРОК за предаване на проектните решения: 07.02.2022 г.

ПОБЕДИТЕЛЯТ ще бъде обявен на празника на училището, на 09.02.2022 г.

НАГРАДАТА е материална и морална - визитката ще бъде използвана официално от институцията.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ:

УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСИТЕ могат да бъдат всички ученици на Търговската гимназия самостоятелно или в екип, с неограничен брой проекти във всеки от тях.

Готовите материали се изпращат като прикачени файлове до 23:59 ч. на 07.02.2022 г. на електронна поща: pdtg.konkursi@gmail.com. В темата се упоменава с кой конкурс е свързано писмото, а в него се посочват името и класът на автора/ите.