Ден на отворените врати в Търговската гимназия

Във връзка със своя патронен празник ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – Свищов, обявява

Дeн на отворените врати:

„Достойни последователи на завета на Дарителя Димитър Хадживасилев”"

Заповядайте на 01 февруари 2022 г. (вторник) от 09.00 до 15.00 часа при нас!

Ще разгледате STEM кабинета, Център за кариерно ориентиране и предприемачество, аула, класни стаи.

Ще ви разкажем как младежите, обучаващи се в Търговската гимназия, опознават своите силни страни и трайни интереси и получават мотивация за работа; анализират своите компетентности и ги усъвършенстват; участват в състезания, конкурси, национални и международни проекти; провеждат своето практическо обучение в реална работна среда; правят хармоничен преход към ВУЗ.

ОЧАКВАМЕ  ВИ!

Контакти:

Гр. Свищов

Ул. „Димитър Хадживасилев” №11

Телефон за информация:

Канцелария: 0631/64384

Директор: 0631/64355