Участие на ученици от Търговската гимназия в международен конкурс по превод "Juvenes Translatores"

На 25 ноември 2021 г. ученици от XI а клас при ПДТГ „Д.Хадживасилев“ взеха участие в петнадесетото издание на международен конкурс по превод Juvenes Translatores, организиран от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Всички училища, които взеха участие в конкурса, бяха избрани чрез жребий, като общо 17 български училища, сред които и Търговската гимназия, успешно се възползваха от предоставената възможност. Всеки от участниците трябваше да избере изходния език, на който ще се превеждат избраните текстове. Димитър Игнатов, Никол Янкова, Йоана Игнатова и Назар Арифова успешно впрегнаха своите езикови умения и компетенции по английски език, под ръководството и подкрепата на своите учители Милена Георгиева и Моника Цветанова. Те представиха достойно своето училище в проведеното мероприятие, като и  значително подобриха своето разбиране за английския език, спецификата на неговото тълкуване на родния език и обогатиха речниковия си запас.  В знак на признание за положения труд всеки от участниците получи удостоверение за участие с логото на организатора на събитието. Ние се радваме за успеха на учениците си и им пожелаваме да посрещат винаги с усмивка и желание подобни предизвикателства, защото постиженията няма да закъснеят.