Ден на розовата фланелка в Търговската гимназия

На 23.02.2022 г. в Търговската гимназия бе отбелязан станалият вече традиционен Ден на розовата фланелка, който е световен израз на борбата с тормоза в училище. По инициатива на Ученическия съвет, в ранната утрин на последната сряда на февруари бяха раздадени символични "значки" с надпис: "Не на тормоза, но не за ден!".  По този начин бе обърнато внимание на проблема, който има различни измерения - от устни коментари, до физическа агресия.