Училищен кръг на Национално състезание „Най-добър млад хотелиер“

При засилен интерес продължават училищните кръгове на Националните състезания по професии на специалност „Организация на туризма и свободното време”. На 24 февруари се проведе надпреварата в категория „Най-добър млад хотелиер”. Отново учениците бяха в професионална работна среда – рецепцията на Хотел „Нове” – Свищов. Младите хотелиери трябваше да посрещнат госта на рецепция, да презентират туристическия продукт и включените в него услуги; да опишат предлаганите допълнителни услуги, които хотелът предлага. На избран от тях чужд език трябваше да комуникират с госта, да уговорят с него начина на заплащане на сметката и да го поканят отново да посети хотела.

Регламентът не затрудни нашите възпитаници и те с решителност застанаха на рецепция и се впуснаха в надпреварата. С лекота се справиха с представените им казуси и изпратиха гостите си с усмивки.

Член на журито беше г-н Калин Борисов – управител на Хотел „Нове” – Свищов. Участниците бяха оценявани по критериите: организация на работа, познаване на стандарта за посрещане на гости, новаторство, креативно мислене при предлагането на услугите.

Най-добър млад хотелиер на ПДТГ е Назар Арифова, която ще представи гимназията на Националното състезание през месец април в град Варна.

Изказваме своите благодарности на г-н Калин Борисов и на екипа на Хотел „Нове” за гостоприемството и осигурената професионална атмосфера, за провеждане на състезанието!