Баба Марта в Търговската гимназия

В ранното утро на първия ден от месец март учителите Марияна Любенова и Петя Гутева посрещнаха всеки ученик, учител и служител с мартеничка и създадоха приятно празнично настроение.

В продължение на два дни представители на Ученическия съвет продаваха на импровизиран щанд мартенички в полза на услугата на Център за социална рехабилитация и интеграция - Свищов. Събрана е сумата 222 лева.

В двора на училището бе украсено Дърво на мартеничките, което тепърва ще се кичи и ще радва очите!

Да е здрав и мирен месец март и цялата година!