Търговската гимназия избра своите най-добри млади аниматори

Професионалните компенетности на нашите възпитаници от специалност "Организация на туризма и свободното време" за пореден път бяха показани на организирания училищен кърг от Националните състезания на МОН, категория „Най-добър млад аниматор“. Бъдещите кадри от областта на туризма трябваше да покажат на практика усвоените в процеса на обучение знания и умения. По регламент аниматорите се състезават в отбор до 5 души, като в рамките на 20 минути представят анимация, съобразена с туристи с предварително зададени възраст, народност, интереси и предпочитания.

Мотивирани да покажат най-доброто от себе си, нашите възпитаници представиха пред компетентно жури спектакъла „ Традиции, настояще и бъдеще“, в който чрез танц пресъздадоха  срещата на танците между поколенията. 

В помощ на учениците са нашите съмишленици Габриела Добрева и Петя Петрова – хореографи към ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ – Свищов. Сърдечно благодарим за подкрепата и професионалните съвети!

Младите ни възпитаници ще представят гимназията на Национално състезание през месец април в гр. Варна.

 

СНИМКИ  ТУК