На 18.03.2022г. се проведе 26-та Национална ученическа философска конференция ‘’ Човек – Свят”, в която любимата ни Търговска гимназия взе участие с представянето на философското есе на Айдън Кадир от Xа клас. Темата, върху която ученикът изложи своите аргументи и философски идеи, беше: ‘’Презирам онези, на които им трябва конкретен повод, за да бъдат щастливи – или да се влюбят, или да постигнат нещо... ‘’. Целта на Националната ученическа конференция е младите да бъдат чути, да осмилят и обменят различни гледни точки, развивайки критическото си мислене, да се усъвършенстват като пълноценни личности, които активно общуват чрез идеи и морални ценности.