Трето място в Национално ученическо състезание по статистика

По повод отбелязването на 85 години преподаване на статистика в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов,  катедра „Статистика и приложна математика“, със съдействието на Кариерен център при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, проведе онлайн Национално ученическо състезание по статистика. На учениците от XI и XII клас на българските училища бе предоставена възможност да проявят своята креативност и аналитичност чрез разработки на тема „15 години България в Европейския съюз – статистически измерения на промените“. Съревноваваха се 15 отбора от 25 ученици на 11 училища в страната. Оценяването бе направено от катедра „Статистика и приложна математика“ и представители на практиката – д-р Богдан Богданов, заместник-председател на Национален статистически институт (НСИ) и д-р Галя Статева, държавен експерт в дирекция „Обща методология, анализ и координация на статистическите изследвания“ на НСИ.

Екипът на Терин Елвер и Йоанна Митева от XII б клас, специалност “Бизнес администрация”, с ментор г-жа Здравка Здравкова от Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ – Свищов, зае третото място. Разработката им ще бъде публикувана в брой №2 от 2022 г. на списание „Статистика“, издание на Националния статистически институт, раздел „Информация, рецензии и консултации“.

Освен грамота, всеки от екипа получава поименен сертификат за участието си в състезанието. С тези сертификати учениците  имат право за прием в първата желана специалност в редовна форма на обучение при кандидатстване в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов.

Благодарим на Терин и Йоанна за достойното представяне!