Учене чрез игри

На 1 юни 2022 г. учениците от VIII клас отбелязаха Деня на детето, като учиха и се забавляваха. В часовете по български език и литература проведоха занимателни езикови игри, в които упражниха езиковата си култура и функционалната си грамотност. Разпознаваха популярна личност и литературен герой, като определени ученици записваха имена, а други трябваше чрез насочващи въпроси да познаят „Кой съм?“ Сред присъстващите „бяха“ Ахил, Хектор, Зевс, Афродита, Антигона, Мойсей и Дон Кихот.
Разделени на екипи, децата записваха афоризми или „ученически бисери“. Предизвикателството беше всеки да прочете сериозно и монотонно, без емоционални реакции, провокативна чужда мисъл. Малцина устояха и изпълниха задачата и се поддадоха на забавлението.
Сред прохлада в училищния двор се състоя и играта „Вярно- грешно“. На предварително подготвени листчета бяха изписани различни думи. Един отбор трябваше да определи каква част на речта е всяка изтеглена дума, а друг - вида на глагола и да образува форма за другия вид. И естествено имаше и „счупен телефон“. Така часовете се изпълниха с усмивки, смях и забавление. Музика и слово се сляха и при съставянето на видове подчинени изречения. Празничното настроение обогати знанията и провокира бързи и точни реакции на порасналите деца- осмокласници.