Открит урок „Взаимодействие с родители”

През учебната 2021/2022 година Търговската гимназия реализира дейности по проект „Права, ценности, споделени решения”, НП „Иновации в действие”. Иновацията стартира с Модул 1: „Аз, моето семейство и моето училище”. Чрез използване на неформални методи, на 2 юни се проведе открит урок „Взаимодействие с родители”, с участието на родители и партньори.

 

СНИМКИ  ТУК