Иновация "Аз, моето семейство и моето училище" - Семейство. Училище. Култура

На 07.06 се проведе открит урок с участието на ученици от 8а клас, родители и експерти от РУО - Велико Търново. Дейността е заложена в иновацията ‘’Аз, моето семейство, моето училище‘‘, като основна цел е осъзнаването важността на връзката и взаимодействието семейство-училище, която спомага за формиране на личностни качества, ценности и нагласи, които да подпомогнат пълноценното развитие на учениците. Темата, която ученици и родители дискутираха, беше ролята на семейството и училището за културното възпитание като отношение, взаимоотношения, езиково и поведенческо общуване, създаване на духовно-морални опори, преживяване и развитие.

 

СНИМКИ  ТУК