Иновации в действие, 2022

Ученици и учители от Търговската гимназия ще обменят добри иновативни практики в Професионална гимназия по техника и мениджмънт "Христо Ботев", град Ботевград. Успех!