Общо събрание на Фондация "Д. Хадживасилев"

Поканват се всички членове на Фондация "Д. Хадживасилев" на отчетно-изборно събрание на 30.06.2022 г. от 17:30 ч.