СПЕДИТОРИТЕ-ЛОГИСТИЦИ НА ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

В седмицата, посветена на Деня на икономиста – 11 юни, спедиторите-логистици на Търговската гимназия се срещнаха с г-жа Тони Кирилова, випуск 2011 г., чийто професионален път е свързан със спедиторския бранш. В непринуден разговор г-жа Кирилова сподели работното си ежедневие  - комуникацията с клиенти, отговорността при работата си с различни документи и специализиран софтуер. Подчерта, че за нея всеки един работен ден е различен и вълнуващ. Обърна внимание на това колко важно е да си отговорен, да можеш да работиш в екип и да си със съзнанието, че всеки от екипа трябва и може да разчита на теб. Учениците се убедиха в практическата приложимост на наученото в часовете по „Логистика“ и другите предмети от отрасловата и специфична професионална подготовка на изучаваната професия „Спедитор-логистик“.

Благодарим за интересната среща, г-жо Кирилова!

Гордеем се с възпитаниците на Търговската гимназия!