Осмокласниците в Седмицата на икономиста

По случай Деня на икономиста – 11 юни, учениците от VIII б клас, специалности „Бизнес – администрация“ и „Организация на туризма и свободното време“ на ПДТГ „Д. Хадживасилев“, с класен ръководител Аделина Замфирова, в час по Предприемачество посетиха фирма „Паркети Илиев“ ЕООД. Учениците бяха посрещнати лично от г-н Илиян Илиев, който ги запозна с основната дейност на фирмата и отговори на въпросите на учениците. Интересуваха се за ролята на предприемача, за качествата и уменията, които се изискват от служителите за успешната реализация на фирмата. Получи се интересна дискусия, която заключи с това, че всяка една професия дава възможност за стартиране на бизнес, и че учениците имат изградени предприемачески нагласи, а бизнес образованието е необходимо за формирането на характера, типа на мислене и поведение.

Учениците обогатиха представата си относно възможностите за професионална реализация в областта на икономиката и специалностите си.

“Най-добрият начин да предскажете бъдещето, е да го създадете.”

Питър Дракър

Благодарим за гостоприемството и отделеното време, г-н Илиев!