Търговската гимназия е домакин на голям междуучилищен форум

ПДТГ "Димитър Хадживасилев" - Свищов, е определена от РУО - Велико Търново като училище-домакин  за реализирането на Дейност 8 "Участие в междуучилищни дейности" по проект "Подкрепа за успех". Събитието ще се състои на 28 юни в сградата на Търговската гимназия. За целта екипът на училището е изготвил Програма за  междуучилищна дейност по проект   BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех".