Междуучилищно събитие по проект "Подкрепа за успех"

На 28.06.2022 година ПДТГ "Д. Хадживасилев" ще бъде  домакин по Дейност 8: "Участие в междуучилищни дейности" от проект "Подкрепа за успех" BG05M2OP001-2.011-0001. 

ПРОГРАМА

Начален час на събитието: 09:00 часа.
 
Очакваме Ви!