Представяне на дейности от проект по Програма Еразъм+ в Търговската гимназия

Търговската гимназия Ви кани да се запознаете с изключително интересните идеи на проекта за социален футбол.