Търговската гимназия - домакин на междуучилищни дейности по проект „Подкрепа за успех“

На 28 юни ПДТГ „Димитър Хадживасилев” бе домакин на събитие по проект „Подкрепа за успех“, Дейност 8 - Участие в междуучилищни дейности. Официален гост на събитието бе г-жа Румяна Кузева – началник отдел „Образование”, гр. Свищов. Участници в тези дейности бяха ученици и ръководители от: ПДТГ "Д. Хадживасилев" – Свищов; ОУ "Ф. Сакелариевич" – Свищов; ОУ "Христо Ботев" – Свищов; ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Морава; ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Овча могила; ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – Раданово; ОУ "Хр. Ботев" – Ореш; СУ "Цв. Радославов" – Свищов; СПГ "А. Константинов" - Свищов и ОУ "Васил Левски" – Петко Каравелово.
Програмата на събитието включваше пет основни дейности, а именно:

  • „Език свещен на моите деди“ - БЕЛ – тази дейност бе разделена на две основни поддейности: 1-4 клас и 5-10 клас. Ръководител на дейността: г-жа Миланка Узунова – старши учител по БЕЛ. Учениците се забавляваха в различни викторини, кръстословици, гатанки и маратон на четенето;
  • Аз зная английски език - 5-10 клас - дейността бе разделена на две основни поддейности: разиграване на реални ситуации и маратон на четенето. Ръководител на дейността: г-жа Моника Цветанова – старши учител по АЕ;
  • Забавна математика -  разделена на две основни поддейности: 1-4 клас и 5-10 клас. Ръководител на дейността: г-жа Петя Гутева – учител по математика. Учениците показаха своите знания по математика, като отговаряха на математически гатанки, забавни задачи и математически фолклор;
  • Туристическите обекти на град Свищов – от област география, история и направление „Туризъм“ 8-11 клас. Ръководител на дейността: г-жа Аделина Замфирова- старши учител, практическо обучение;
  • Как да задържим младите хора в община Свищов? - гражданско образование и предприемачество - 8-11 клас. Ръководител на дейността: г-жа Здравка Здравкова - старши учител, теоретично обучение.

Всички участниците в междуучилищните дейности получиха подготвени рекламни материали от РУО - Велико Търново. По забавен начин упражниха придобитите знания и умения от участието си в групите по проект „Подкрепа за успех“.
Благодарим на всички участници и на техните ръководители за съдействието и за ползотворната работа! Надяваме се учениците да са се забавлявали и да са научили нещо ново и интересно по един по-различен начин.