Участие на Търговската гимназия в регионален конкурс на тема: „Енергийната ефективност на моя дом“

На 29 юни Виктория Венциславова Гутева – ученичка от VIII б клас на Търговската гимназия, участва във втори етап на регионален конкурс на тема: „Енергийната ефективност на моя дом“, организанизиран от  Регионално управление на образованието – Велико Търново. Конкурсът бе насочен към ученици от гимназиален етап на средната образователна степен, обучаващи се в обединени и средни училища, профилирани и професионални гимназии в област Велико Търново, които имат интереси в областта на английския език, природните науки, екологията и изобразително изкуство. Участниците трябваше да изработят постер, представящ  „Енергийната ефективност на моя дом“.

Целите на конкурса бяха:

  • стимулиране на творческия потенциал и изява на учениците по теми, свързани с екологията и енергийната ефективност;
  • демонстриране на креативност и задълбочаване на разбирането на значимостта на темата, като се създаде интерес към изобразителното изкуство и устното общуване на английски език;
  • творческо пресъздаване на определението за енергийна ефективност.

Участието в конкурса бе индивидуално и протече в два етапа:

Първи етап: Изработване на постер;

Втори етап: Устно представяне на постера пред жури на български език в рамките на до 3 минути. След това, в рамките на до 7 минути, журито имаше възможност да задава въпроси на английски език на участника и да изслушва отговорите.

Виктория представи своя постер изцяло на английски език и взе поощрителната награда на журито, като обеща, че ще участва и занапред в предстоящите конкурси. Пожелаваме й  да бъде все така инициативна и да има още по-големи успехи!

Ръководител на ученичката бе г-жа Моника Цветанова – ст. учител по английски език.