„Пробно стажуване“ по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на ученици от Търговската гимназия

През месец юни 2022 г. се проведе второто „пробно стажуване“ на учениците от Х-а клас, професия „Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“ и професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“, участващи в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение; подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка; придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

В рамките на два дни учениците, под ръководството на наставници от фирмите-партньори на училището, имаха възможност да се запознаят с предмета на дейност, организацията на дейностите в предприятието, използваната техника и технологии. Те усетиха работното ежедневие и се включиха в осъществяваните работни процеси.

По време на „пробното стажуване“ десетокласниците на Търговската гимназия носиха работни облекла, закупени със средства по проекта. Всеки ученик-стажант  ще получи стипендия в размер на 10 лв., както и Сертификат за проведено пробно стажуване.

В пробното стажуване участваха фирмите-партньори на Гимназията и наставниците:

„Зоната инвест“ ЕООД, гр. Свищов; управител – Тихомир Нацков; наставници: Галя Виткова, Александра Димитрова;

„Джамбазов строй“ ЕООД, гр. Свищов; управител – Донислав Джамбазов; наставници: инж. Михаил Джамбазов, Велизар Джамбазов;

„Ексел“ ЕООД, гр. Свищов; управител – Димитър Ламбев; наставник: Десислава Врайкова;

„Дунав автотранспорт 2“ ЕООД, гр. Свищов; управител – Гюлдерен Осман; наставник: Соня Пътева;

„РобсовЕООД, гр. Свищов; управител - Росица Петрова; наставник: Десислава Линкова.

Благодарим за оказаното съдействие и подкрепа!

 

Снимки ТУК