Ученици от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ приключиха работа в реална работна среда за учебната 2021/22 г.

През месец юли десет възпитаници на Търговската гимназия, обучаващи се в дуална форма на обучение на специалност "Организация на туризма и свободното време", успешно приключиха своята едномесечна производствена практика. Практическото обучение даде възможност на учениците да получат качествена професионална подготовка по професията, по която се обучават, което се осъществи с любезната подкрепа на фирма „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР 2000" ЕООД.

Производствената практика даде възможност на учениците да приложат наученото, в реално време да работят с различни резервационни системи, да се включат в дейностите по организация на хотел, ресторант и кухня. В рамките на 140 часа те придобиха допълнителни знания и умения в реална работна среда. Със съдействието на наставниците от фирмата - работодател и наблюдаващия учител Аделина Замфирова учениците надградиха знания, умения и компетенции в областта на туризма.

Практикантите изпълняваха задачи, свързани с естеството на работа на фирмата, и получиха насоки и практически съвети за изпълнението им. 

Дуалната форма на обучение дава възможност на учениците да направят по-лесен прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, а практиката подпомогна изключително много тяхното професионално развитие.

Благодарим на ръководството на уомплекс "Фолклорен извор" за протегнатата ръка и възможността нашите възпитаници да работят в реална среда!

Снимки ТУК