Образователен медиатор в Търговската гимназия

В изпълнение на дейности от Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, на 11.07.2022г и 01.09.2022г образователният медиатор от ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Габриела Христова, организира и проведе редица неформални срещи. Те се осъществиха с ученици, учители и родители от селата от Община Свищов Морава и Царевец. Целта на тези срещи  беше да се формират положителни нагласи към образованието от страна на учениците от уязвими групи, както и подпомагане взаимодействието с родители. В дискусиите възникваха въпроси, отговорите на които, от своя страна, водят до повишаване познанията относно правата и задълженията в образованието.

 

СНИМКИ ТУК