Европейски ден на езиците в Търговската гимназия

Съветът на Европа се представлява от 46 държави-членки и 700 милиона европейци се насърчават да изучават повече езици както в училище, така и извън него. Съветът на Европа подкрепя многоезичността на континента, тъй като вярва, че езиковото многообразие е средство за постигане на по-добро междукултурно разбирателство и ключов елемент от богатото културно наследство на Европа.

По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.

По този повод, днес учениците от VIIIa клас на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ почетоха повода  под ръководството на своята учителка по английски език – г-жа Милена Борисова. Всички заедно взеха участие в онлайн игра под названието „Открий богатството на европейските езици", която се провежда от 26 септември до 23 октомври и е по инициатива на Европейската комисия. Освен за английския език, по време на играта учениците натрупаха и много нови знания за други европейски езици като испанския, френския, нидерландския, естонския, немския и т.н. Обогатиха речниковия си запас от идиоми на български и други чужди езици, припомниха си кои са държавите в Европа и какви са техните официални езици. В допълнение на това, благодарение на своята любознателност, отговорилите правилно на всички въпроси ще участват в томбола за разпределяне на награди и на 26 октомври могат да спечелят таблет или ваучери на различна стойност.

Да им пожелаем успех не само в играта, но и през цялата учебна година!