27 септември е Световен ден на туризма

Световният ден на туризма се отбелязва всяка година на 27 септември. Изборът на датата, съвпада с едно много важно събитие в световния туризъм, а именно десетгодишнината от приемането на Устава на Световната организация по туризъм към Обединените нации – 27 септември 1970 година. Целта е да се създава осведоменост сред обществото в световен мащаб за значението на туризма, както и за неговата социална, политическа, финансова и културна стойност за всички хора. Тази година празникът преминава под мотото „Да преосмислим туризма”.
Символично денят бе отбелязан и от учениците на Търговската гимназия, обучаващи се по професия „Организатор на туристическа агентска дейност“. Дванадесетокласниците представиха пред по-малките си съученици туристическите забележителности на Свищов и ги запознаха с част от богатото ни културно наследство.
Честит Световен ден на туризма!