Ден на българския програмист

Денят на програмиста се чества на 256-я ден от  годината, през месец септември, в много държави по света. България отбелязва още един професионален празник  – Ден на българския програмист. На 04.10 година е рожденият ден на Джон Атанасов – „бащата“ на компютъра, американец с български произход,  поредният учен, дал повод за гордост на страната ни, макар и да е работил и живял извън нейните предели.

Професията на програмиста е мечта за бъдеща реализация на много амбициозни млади хора, защото дава възможности за гъвкаво работно време, атрактивно заплащане и съчетаване на хоби и работа. Системните програмисти  могат да отговарят за контрола и управлението на основните ресурси на компютърната система, периферните устройства и мрежовата среда; да инсталират, конфигурират и администрират необходимия системен и приложен софтуер; да създават програмни продукти, като  използват процедурни и обектно-ориентирани езици за програмиране; да създават и поддръжат бази от данни и приложения за тях; да създават web приложения и др.

Честит професионален празник на ввсички момичета и момчета от специалност „Системно програмиране“ - IXа, Ха, XIа класове и от специалност „Икономическа информатика“ - VIIIа клас и на техните учители - Цветелин Борисов, Лилия Георгиева и Теодора Спасова.