Родителска среща по проект, програма Еразъм+

На 04.10.2022 в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” се проведе родителска среща във връзка с изпълнението на дейностите по проект 2022-1-BG01-KA122-VET-000071287 „Заедно за по високо качество в професионалното образование чрез европейски опит” по програма Еразъм+, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, сектор: „Професионално образование и обучение“. По проекта се предвиждат три мобилности – две за ученици, които ще проведат производствени практики в чужбина през месеците март и април 2023 година и една за учители по професионална подготовка.

Първата група включва ученици от професия „Системен програмист“, които ще заминат за Берлин, Германия. По време на престоя си в германската столица учениците ще се запознаят и работят с актуален системен и приложен софтуер, с архитектурата и особеностите на различни видове локални мрежи.

Втората група включва ученици от професия „Спедитор-логистик“, които стажуват в Римини, Италия. Чрез участие в мобилността учениците ще усъвършенстват придобитите си начални професионални и езикови знания и умения по специалността, съобразени с европейски стандарти и норми за качество, приложими в реална работна среда.

Третата целева група ще е съставена от учители по професионална подготовка. Те ще отпътуват за Берлин, Германия. Основна цел на мобилността ще бъдат наблюдения в няколко основни направления: използвани методи за практическо обучение в условията на хибриден образователен процес; съвременна организация на учебното пространство; проучване на връзката на немското образование в областта на STEM с реалния бизнес; системите за оценяване на знанията и уменията на учениците.

На срещата ръководителят на проекта г-жа Лиляна Димитрова - директор на ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, запозна присъстващите родители и ученици с целите и дейностите по проекта и отговори на възникнали въпроси по предстоящите мобилности.