Ученици от Търговската гимназия изразиха своята признателност и любов към труда на учителя

05 октомври 2022 г. - Международен ден на учителя

Ученици от Търговската гимназия изразиха своята признателност и любов към труда на учителя.

Учителят е географска карта,
разглеждана с любов и интерес,
надскочила и норми, и стандарти,
за да го има „утре“ още днес.

Учителят…Той горд е. И изстрадал.
С ум, сила, вяра и сърце дарен.
И не защото е учител станал.
Защото за учител е роден.

На 5 октомври в над 100 държави по света се отбелязва Деня на учителя. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като международен ден на учителя и това става факт през 1994 г., когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път.

В България с решение на правителството денят 5 октомври се отбелязва за първи път през 2006 година.

Образованието е единен целенасочен процес на възпитание, обучение и придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, социални убеждения и навици.

Професията „учител“ е достойна за уважение във всички култури и общества, защото изгражда бъдещето на всяка нация.