Състезание по речеви и комуникативни умения на английски език в Търговската гимназия

Днес, 05.10.2022 г., в Търговската гимназия се проведе Национално състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2022-2023 година на тема: The Earth without ART is just "Eh".
В състезанието взеха участие ученици от I-ва възрастова група - до VIII клас (включително) и ученици от II-ра възрастова група- от IX до XI клас (включително).
Пожелаваме успех на всички участници!