Дванадесетокласници от специалност "Организация на туризма и свободното време" на лекция в Стопанска академия

На 5 октомври студентите от специалност "Икономика на туризма" към катедра "Икономика и управление на туризма" при Стопанска академия "Д. А. Ценов" и учениците от специалност "Организация на туризма и свободното време" от ПДТГ "Д. Хадживасилев", придружавани от г-жа Аделина Замфирова, имаха възможност да присъстват на лекцията на доц. д-р Роман Ливандовски, декан на факултета по бизнес администрация към Academy of Economic Studies of Moldova. Гостуващият лектор по Erasmus+ представи пред учениците и студентите интересни факти за Молдова като страна и туристическа дестинация. Лекцията, която изнесе доц. Ливандовски, бе фокусирана върху основните понятия в туризма и туристическия сектор. В дискусията бяха активни както студентите, така и учениците, показвайки своите знания и компетенции. В нея се включи и гостът на публичната лекция доц. д-р Димитриус Петропулос от Университета в Пелопонес, Гърция. Участието на учениците от ПДТГ "Д. Хадживасилев" в публичната лекция, заедно със студентите от Стопанска академия, е част от редицата съвместни инициативи, които организират двете партниращи си образователни институции.
Благодарим на доц. д-р Любка Илиева за поканата да бъдем част от интересното събитие!
По информация на СА "Д. А. Ценов" - Свищов