Обучение за работа с електронна дъска в Търговската гимназия

На 10.10.2022 година учители от Търговската гимназия преминаха обучение за работа с електронна дъска, водено от колегите им Цветелин Борисов и Теодора Спасова. Тази вътрешно-квалификационна дейност бе с цел да разшири уменията за преподаване по интерактивен и интересен начин, като се използват най-модерните технологии. Двете електронни дъски в Търговската гимназия ще обогатят часовете по чуждоезикова подготовка, природни науки, математика, история и цивилизации и др.