Дейности на образователния медиатор в Търговската гимназия

Продължава провеждането на неформални срещи между образователния медиатор в Търговската гимназия и ученици, учители и родители. В изпълнение на дейности от Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“, на 14 октомври се дискутираха въпроси, касаещи усвояване на умения и компетенции по различни професии, като част от професионалното образование. За бъдещата реализацията на младите хора са необходими знания, чрез които се откриват нови възможности за бъдещото им кариерно развитие.